De tre banktyper

Der findes tre banktyper i Danmark, og der er stor forskel på hvordan de er opbygget, og ikke mindst, hvad de bruger dine penge p��.

De tre banktyper i Danmark

Der findes tre banktyper i Danmark – andelskasser, sparekasser og bankaktieselskaber. F��lles for dem alle er, at de bruger de penge, du har stående til investeringer i forskellige projekter. Derfor giver det mening at tænke over, hvad du gerne vil have, at dine penge bliver investeret i.

Bankaktieselskaber

Bankaktieselskaberne er ejet af aktionærerne og omfatter alle de største banker inklusiv Danske Bank, Nordea, Sydbank og Jyske Bank. For disse banker er hovedformålet at kunne udbetale overskud til aktionærerne. Det synes at være et rimeligt formål for en privat virksomhed. Men banker er ikke almindelige private virksomheder, de har et samfundsansvar, i at lede kundernes penge i den rigtige retning. Det er klart, at det har betydning for, hvordan banken prioriterer. Det er typisk de almindelige bankkunder der først skal betale når, aktionærernes afkast skal sikres. Kunderne i bankaktieselskaberne skal ofte betale med højere gebyrer og dårligere renter hvis bankens aktionærer ser mulighed for større afkast.

Eksempelvis udtaler økonomidirektør i Danske Bank Henrik Ramlau-Hansen om den omtalte nedgradering af bankens kreditvurdering, at det ��understreger behovet for, at vi kommer til at tjene flere penge. Der er kunder, som har oplevet prisstigninger i 2011 og også i år, og jeg kan ikke afvise, at det kan blive nødvendigt at skrue mere på prisen��.

Sparekasser

Sparekasserne er typisk selvejende institutioner. Det betyder, at der ikke er nogen, der ejer sparekas- sen, som det er tilfældet i et aktieselskab. Her er det garanterne, altså dem, der har et indskud i banken, der kan træffe beslutningerne. Den enkelte garants stemmer baserer sig p�������� indskuddets��st��rrelse, og der er typisk en relativt lav maksimal grænse for indskud af garant- kapital (max 20.000 kr. i Sparekassen Kronjylland).

Andelskasser

I andelskasserne er kunder, medarbejdere og andelshavere medejere af banken ud fra princippet “én mand, én stemme”. En medlemsdemokratisk bank. Andelshaverne får ikke udbetalt udbytte, da det er tanken, at overskud skal bruges til at konsolidere pengeinstituttet og give kun- derne attraktive vilk����r. I Danmark er 27 ud af ca. 100 banker i dag andelskasser.

000-089   200-310   220-801   ITILFND   200-120   70-411  , CCA-500   ADM-201  , OG0-091   SSCP   NSE4   1V0-601   300-209   350-030   PR000041   300-075  , 70-488   70-413   70-270   ICGB   1Z0-803   300-135   350-080   400-201   CRISC   70-463   70-486   70-532   300-135   70-534   2V0-621D   640-692   NS0-157   70-270   70-412   1Z0-803   9L0-066   9L0-012   70-417   642-732   CRISC   300-209   350-018   74-678   1V0-601   ADM-201   MB5-705  , 9A0-385   JN0-360  , ICBB  , 200-310   101-400   M70-101   CAP   2V0-620   400-051   MB2-707   000-106  , 1Z0-804   70-243   CRISC  , 9L0-066   MB5-705  , 220-901   70-462   2V0-620  , 70-487   70-411  , ICGB   9L0-066   PMP  ,